Work > Textiles

SMILE, detail
SMILE, detail
56 x 80
2017